Download.jpeg

NEOLA art projects ist eine Plattform für junge zeitgenössische Kunst und Kultur aus der Türkei, Deutschland und unterwegs. In diversen Projekten hat NEOLA den Anspruch, Entwicklungen der dynamischen Kunst- und Kulturszene beider Länder zu vertreten und vorzustellen. NEOLA bietet Raum für gesellschaftlich engagierte Ästhetiken, künstlerischen Dialog und progressiven Diskurs.

 

NEOLA art projects stärkt den Austausch von kulturellen Akteuren aus Deutschland und der Türkei und baut Brücken durch künstlerischen Ausdruck und Austausch. Wir arbeiten mit diversen Partnerorganisationen in beiden Ländern zusammen, ermöglichen Künstlerresidenzen, Jugendaustausch und neue Einblicke in die Kulturszene. Somit ist NEOLA ein Netzwerk an Kulturmanagern, Kunsthistorikern und jungen Kuratoren aus beiden Ländern.

 

Ausstellungen / Residenzen / Austausch

In Ausstellungen, Künstlerresidenzen und Austauschformaten trägt der Verein dazu bei, das große Potential und die Kraft der kulturellen und künstlerischen Produktion Deutschlands und der Türkei sichtbar zu machen und bringt aufstrebende Künstler aus der Türkei und Deutschland in Dialog.

 

Kulturelle Bildung

Zudem baut der Verein den Bereich der kulturellen Bildung und der Kunstvermittlung aus, mit dem Ziel durch kulturellen Austausch Toleranz, Respekt und Vielfalt zu fördern.

NEOLA art projects Türkiye ve Almanya’dan genç ve güncel sanat ve kültür için bir platform. Çeşitli projelerle NEOLA iki ülkenin dinamik kültür ve sanat alanlarını temsil etmeyi ve sunmayı amaçlıyor. NEOLA toplumsal olarak angaje olan estetik biçimlerine, sanatsal diyaloğa ve progresif anlatıma bir alan sağlamaktadır.

 

NEOLA art projects sanatsal ifade biçimleri ile Almanya ve Türkiye’nin kültür aktörleri arasındaki değişimi güçlendirir. Çeşitli partner organizasyonlarının yanısıra sanatçı rezidansları ve gençlik değişimleri sağlamaktadır. Kültür ve sanat alanından yeni izlenimler sunan NEOLA aynı zamanda kültür yöneticilerinden, sanat tarihçilerinden ve genç kuratörlerden oluşan bir ağdır.

 

Sergiler / Sanatçi rezidanslar / Değişim

Sergiler, sanatçı rezidansları ve aktörler arasındaki değişimlerle Almanya ve Türkiye’nin kültürel ve sanatsal üretimindeki büyük potansiyeline ve gücünün görünürlüğüne katkıda bulunur. NEOLA Türkiye ve Almanya’dan sanatçılar arasında diyalog kurar.

 

Kültürel Eğitim

Ayrıca dernek, kültürel eğitim ve sanat eğitimi alanlarını genişleterek kültürler arası değişim aracılığıyla tolerans, saygı ve çeşitliliği desteklemeyi amaçlar.